Děkujeme Johance Hamplové za skvělou reprezentaci naší školy na Logické olympiádě 2021.

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. 

Kvalifikovat se mezi nejlepší soutěžící celého kraje je výborný úspěch - gratulujeme