Dne 12.1. čtvrtá a pátá třída jela do Olomouce na besedu s názvem: "Olomoucký orloj". 

Slyšeli jsme pověst, jak orloj vznikl, viděli obrázky spojené s orlojem a dověděli se spoustu zajímavých informací. Víme, kolikrát byl orloj zničen, i co je na něm aktuálně.