Momentálně se v hodinách ICT seznamujeme s textovým editorem.

 Jak se nejlépe seznámit…tak, že s ním přímo pracujeme. Žáci pracují ve dvojicích, jsou si nápomocni a zároveň se střídají při plnění úkolů. Každý úkol je jinak zaměřený. Nakonec úkolu se žáci vždy zhodnotí pomocí obrázku.