"Nakresli tři krále" - tak nazvala Charita Olomouc spolu s časopisem Rodinný život výtvarnou soutěž, do které se zapojili žáci ze čtvrté a páté třídy. Do soutěže mohly postoupit jen tři obrázky z každé třídy. Vybraným obrázkům a jejich autorům přejeme, aby se jim v soutěži zadařilo.