Cestička do školy je projekt zaměřený na seznámení předškoláků s prostředím školy, do které mohou v září nastoupit.

Poprvé 1. února navštívili předškoláci hodinu VV u spojené 1. a 2. třídy.

Hodina byla zaměřená na práci s tužkou, dokreslení chybějící části portrétu. Protože únor se nese v duchu karnevalu, kreslených či kouzelných masek…postavy pro volbu portrétu byly jasné, u dětí se těší velké oblibě. Předškoláci si práci žáků nejen prohlédli a pochválili ji, ale rovnou si podobnou práci také vyzkoušeli. Paní učitelka Losová připravila každému formát s částí obrázku, která se měla dokreslit tužkou a následně pak pastelkami vykreslit. Všem se práce nesmírně povedla. Výkres si s úsměvem a s oceněním v podobě razítka předškoláci odnesli s sebou. 

Postupně v dalších týdnech budou předškoláci poznávat další paní učitelky a čeká je ukázka hodiny angličtiny se třeťáky, nebo český jazyk ve 4.,5. třídě a další.