Den otevřených dveří

Milí rodiče a milí předškoláci, srdečně vás zveme na prohlídku naší školy.

Den otevřených dveří se uskuteční v pondělí 28.3. 2022 od 14 do 17 hodin.

Můžete si prohlédnout naši nově vybavenou školu a zeptat se na věci, které vás k vyučování a chodu školy zajímají.

 

 Zápis do prvního ročníku

Proběhne v úterý 12.4.2022 od 13:30 do 17 hodin.

Zápis se týká dětí, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2022 a dětí s odkladem školní docházky.

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy bez odkladu povinné školní docházky:

 • vytištěná a podepsaná Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (rodič může vyplnit ve škole)
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • kopie rodného listu dítěte

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy s odkladem povinné školní docházky:

 • vytištěná a podepsaná Žádost o odklad povinné školní docházky (rodič může vyplnit ve škole)
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • kopii rodného listu dítěte
 • doporučení poradenského zařízení k odkladu školní docházky
 • doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky

 Kritéria rozhodná pro přijetí dítěte do ZŠ ve školním roce 2022/2023

O přijetí rozhoduje ředitelka školy, a to v souladu se školským zákonem a podle stanovených kritérií:

 • trvalý pobyt dítěte ve spádovém obvodu školy
 • děti po odkladu povinné školní docházky
 • starší sourozenci ve zdejší škole
 • docházka do mateřské školy při ZŠ a MŠ Křelov-Břuchotín

Možný počet přijatých žáků do 1. ročníku ve školním roce 2022/23: 20 žáků

Tiskopisy:

Žádost o přijetí do ZŠ

Žádost o odklad školní docházky