16.3. si děti zábavnou formou připomenuly, s vzdělávacím programem – Tonda Obal na cestách, jak se třídí odpad, vyzkoušely si třídění s obrázky, shlédly videa, na kterých byly ukázky recyklace, hovořily o tom, proč je třídění důležité a užitečné.

Odkaz na stránky Tonda Obal: Zde

Fotografie z besedy: Zde