Čtvrtá a pátá třída se účastnila 18.3. celostátní matematické soutěže. Soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, takže žáci absolvují školní, oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo ve své lavici. Ve všech kategoriích soutěžící řeší soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů. 

V rámci tříd jsme ohodnotili naše nejlepší řešitele, kterým gratulujeme k pěknému výsledku.