Základní škola a Mateřská škola Křelov – Břuchotín, příspěvková organizace, Lipové náměstí 18, 783 36 Křelov – Břuchotín

 

ROZHODNUTÍ o přijetí k základnímu vzdělávání (šk. rok 2022/2023)

 

Ředitelka Základní školy a Mateřská školy Křelov – Břuchotín, příspěvková organizace,

Lipové náměstí 29/18, 783 36 Křelov – Břuchotín jako příslušný správní orgán rozhodla podle
ustanovení §46, §165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona 
č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu
se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád  takto:

 

 

UCHAZEČ

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ

1

přijat/a

2

přijat/a

3

přijat/a

4

přijat/a

5

přijat/a

6

přijat/a

7

přijat/a

8

přijat/a

9

přijat/a

10

přijat/a

11

přijat/a

12

přijat/a

13

přijat/a

14

přijat/a

15

přijat/a

16

přijat/a

17

přijat/a

18

přijat/a

19

přijat/a

20

přijat/a

 

Datum zveřejnění 13.dubna 2022                                                                     

Mgr. Jana Foksová                                                                                                              

ředitelka školy