Den před začátkem velikonočních prázdnin jsme zvolily jako vhodný k realizaci Dne a večera s Andersenem. Dopoledne proběhlo pro děti zajímavou formou, protože měly možnost zažít vzdělávací programy pořádané lektory z Muzea umění v Olomouci. Program proběhl ve dvou blocích.

 První byl určen dětem 1. – 3. třídy. Byl nazván - Příběh o duběnkách, tajemství starých rukopisů. Téma rukopisných knih bylo žákům zprostředkováno prostřednictvím zábavných aktivit, příběhů a praktických úkolů prezentujících význam knih, vzdělání od období středověku, ale i písařskou dílnou, kde vzácná díla vznikla. Děti si pod vedením lektora připravily duběnkový inkoust a vyzkoušely si práci s kaligrafickým perem. Z programu si odnesly kresbu na ,, pergamenu” inspirovanou přírodou, kaligrafii a sklenici s duběnkami pro tradiční přípravu inkoustu s možností pozorovat proces krok po kroku.

Druhý blok s názvem – Tajemství starých rukopisů, proměna knihy a vzdělání – si zase prožily děti 4. a 5. třídy. Zde se zábavnou formou dozvěděly, jak fungovala písařská dílna, jak v dřívějších dobách vypadala kniha a mimo jiné odhalily tajemství starých postupů nejen na přípravu duběnkového inkoustu. Pod vedením lektora si vyzkoušely práci písaře ale i knižní malbu. Z programu si odnesly vlastnoručně vyrobený kaligrafický nástroj, ručně psanou kaligrafii na ,,pergamenu” a malovanou iniciálu.

Na dopolední program navázal odpolední. Sešli jsme se v 17:00 hodin. Děti se rozdělily do skupin. V každé spolupracovaly děti 1. – 5. třídy. Po stručném úvodu začaly skupiny dětí plnit soutěžní úkoly, které byly přichystány ve třídách. Každý úkol byl obodován. Následovalo vyhodnocení soutěží a děti byly za své výkony odměněny. Po večeři, kterou si děti donesly z domu se podívaly na film Sněhová královna a po něm už plné zážitků odešly domů vstříc odpočinku a následujícím prázdninám.

Na fotografie se můžete podívat: ZDE