Patří mezi blanokřídlý hmyz. Jde o jednoho z nejznámějších zástupců. Ze všech druhů včel je včela medonosná nejvíce hospodářsky využívána.
Proto jsme se se žáky 1. a 2. třídy na tohoto užitečného živočicha zaměřili. 
Ve skupinách žáci vytvořili přehled informací, dále rozdělili a popsali jednotlivá stádia vývoje, popsali dle předlohy stavbu těla a napsali datum světového dne včel.