V květnu pátou třídu čekalo využití svých anglických dovedností ve velkém projektu zaměřeném na ZOO. Třída se rozdělila do tří skupinek a každá skupinka vytvářela model své zoologické zahrady. Skupinky pracovaly s různým materiálem (plastelína, papír, hračky) a zaměřily se na různé detaily ve svých projektech. Výstupem tohoto projektu byla jeho prezentace v angličtině před spolužáky, ale také natočené video dané prezentace. My se můžeme podívat na video odvážné skupinky, která souhlasí s uveřejněním (chybičky nám, věřím, odpustíte): ZDE