V červnu se pátá třída účastnila výběrového zjišťování výsledků žáků na úrovní 5. ročníku ZŠ. Sledované oblasti byly tři: dovednosti usnadňující učení, český jazyk a matematika. 

Výsledky našich žáků se rozhodně můžeme chlubit. Ve všech oblastech dosahují nadprůměrnosti. 

Pozn.: modré sloupce jsou výsledky našich žáků, žluté zobrazují celkově dosažené výsledky ostatních škol a žáků. 

 

Dovednosti usnadňující učení

 

Český jazyk

Matematika