Základní škola a Mateřská škola Křelov- Břuchotín, příspěvková organizace,

Lipové nám. 29/18, 783 36 Křelov – Břuchotín

 

 

Výsledky voleb do školské rady v ZŠ

 

Volby do školské rady se konaly dne 4. října 2022.

 

Volba zákonných zástupců:

 

Rozdáno bylo 44 hlasovacích lístků pro volbu zástupce rodičů, odevzdáno bylo 33 hlasovacích lístků (75 %).

 

 

Ing. Jana Vyroubalová

 

Marta Haderková

 

 

  

Volba pedagogických zaměstnanců ZŠ:

 

Rozdáno bylo 8 hlasovacích lístků pro volbu zástupce pedagogických zaměstnanců ZŠ, odevzdáno bylo 8 hlasovacích lístků (100%).

 

 

Mgr. Dagmar Melicharová

 

Zdenka Hanáková

 

 

 

Sčítání hlasovacích lístků provedli zaměstnanci ZŠ Křelov – Břuchotín.

 

 

 

V Křelově – Břuchotíně 4.10.2022                      Mgr. Jana Foksová, ředitelka školy