Tentokrát jsme navštívili knihovnu na náměstí Republiky. V oddělení pro mládež děti čekal zajímavý program – Přišla na svět pohádka. Děti si formou třídění kartiček vyzkoušely popis pohádkové bytosti nebo předmětu a jejich vlastností. Připomněly si autory pohádek. Podle nápovědy hádaly pohádku a na závěr ve skupinkách skládaly ze slov názvy pohádek. Tolik beseda. Ve zbývajícím čase se děti porozhlédly po knihovně. Po příjezdu do školy jsme si v koutku se školní knihovnou vyhledali autory pohádek, kteří nebyli na besedě uvedeni a děti si ve skupinách o nich zpracovaly malý projekt.