Zápis do prvního ročníku

Proběhne v úterý 4.4.2023 od 13:30 do 16 hodin.

 

Zápis se týká dětí, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2023 a dětí s odkladem školní docházky.

 

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy bez odkladu povinné školní docházky:

– vytištěná a podepsaná Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (rodič může vyplnit ve škole)

– občanský průkaz zákonného zástupce

– kopie rodného listu dítěte

 

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy s odkladem povinné školní docházky:

– vytištěná a podepsaná Žádost o odklad povinné školní docházky (rodič může vyplnit ve škole)

– občanský průkaz zákonného zástupce

– kopii rodného listu dítěte

– doporučení poradenského zařízení k odkladu školní docházky

– doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky

 

Na zápis přijďte podle předem rezervovaného času. Následující odkaz je na sdílený dokument, ve kterém se zapište do volného rámečku k času, který preferujete.  Rezervace času zde

 

Tiskopisy si můžete vytisknout a vyplnit dopředu, nebo je vyplníte ve škole.

žádost o přijetí

žádost o odklad