Žáci prvního až pátého ročníku měli možnost nakreslit obrázek do soutěže, kterou pořádá "Čímtačára". Název je: Na křídlech, techniku a námět si každý mohl vybrat sám. 

V každé třídě proběhl výběr těch nejhezčích obrázků, které byly následně zaslány do online výtvarné soutěže.

Obrázky našich žáků můžete podpořit také vy hlasováním na stránce: www.cimtacara.cz