První adventní neděli 1. 12. 2019 proběhl v Křelově jarmark. Školní družina, jak 1. tak 2. oddělení, se  této tradiční akce s radostí zúčastnila. Žáci si zkusili, pod vedením  své paní vychovatelky, jednotlivé výrobky prodávat. Výrobky se líbily a všichni všechno zvládli na jedničku.