ŠKOLNÍ DRUŽINA                                                                             Křelov 5.10.2020

 

 

Školní družina má v provozu 1. a 2. oddělení. V 2. oddělení v přízemí školy pracuje s dětmi vedoucí

vychovatelka Hanáková Zdenka, družinu navštěvují žáci 3-5. třídy. V 1. oddělení v 1.patře Zš

pracuje p. učitelka Mgr. Losová Ivana, zde budou žáci 1.-2. ročníku v prostoru 2. třídy.                                                                                                           

Ranní provoz šk. družiny je od 6.30-7.30 hodin, příchod dětí do družiny do 7.20 hodin, ráno, děti    

 zvoní na zvonek ŠD2. Škola se otevírá v 7.25 hodin pro všechny ostatní žáky, kteří nechodí do

ranní družiny.

Odpolední provoz 1. oddělení ŠD začíná po 4. vyučovací hodině v 11.25 hod /dle rozvrhu dětí/, děti

se schází v 2.oddělení,jdou do MŠ na  oběd..V 2. oddělení jsou žáci 1. a 2. třídy do 13.00,poté

odchází s Mgr. Losovou Ivanou nahoru do svého 1. oddělení ŠD. Žáci 3.-5. ročníku- ŠD2 jdou po

skončení vyučování s Mgr. Losovou na oběd a ve 13.00 hod. přechází do svého oddělení ŠD2

v přízemí školy.  

V 15.00 hodin přechází děti z 2. oddělení nahoru do ŠD1- Mgr. Losová I.,kde je provoz spojených

oddělení do 16.00 hodin. 

Děti mohou odcházet ze šk. družiny samy /dle údajů v přihlášce, nebo aktuálních oznámení rodičů

 družinovém deníčku, který denně kontrolujeme a děti jej mají mít každý den v aktovce/. 

 Děti, které jdou po obědě domů, jdou buď samy z jídelny, nebo si je vyzvedávají rodiče,

kteří čekají před jídelnou v Mš. Prosím nezvoňte na jídelnu, sledujeme, zda před dveřmi Mš už rodič čeká.

Po obědě v MŠ se vracíme do školy. Kolem 13.00 hod. odcházíme /dle počasí/ na

vycházku-hřiště, kde probíhá pobyt venku, vracíme se nejpozději do 14.30 hod. Rodiče si mohou

děti vyzvedávat od 14.30 hod.v odděleních ŠD, nebo na školní zahradě/dle počasí/.

Na pobyt venku by dítě mělo mít převlečení- tepláky/dle uvážení rodičů/, které si pověsí v

šatně podepsané  do igelitové tašky!

Telefonické změny v odchodu dítěte samotného ze školní družiny nesmíme z důvodu jeho

bezpečnosti akceptovat!

 

 Vedoucí vychovatelka- Hanáková Zdenka ,tel. 777058112  /11.25-15.00 hod.