Od 4.1.2021 bude školní družina fungovat: ráno 6.30- 7.30 hodin, po vyučování: 11.25 - 16.00 hodin.
V 1. oddělení budou pouze žáci 1. ročníku, v 2. oddělení budou spojeni žáci 2. a 3. ročníku.
Rodičům je i nadále omezen vstup do budovy školy.
Děti musí nosit roušku, dejte jim prosím sáček na odložení roušky během jídla.
 
Děkuji.
 
 
 
Křelov 30.12.2020                                                       vedoucí vychovatelka:  Hanáková Zdenka