Den Země je každoroční celosvětová událost organizovaná 22. dubna a zaměřená na podporu ochrany životního prostředí.

S dětmi z 1. oddělení jsme si povídali, jak a čím můžeme naší planetě pomoci. Popisovali jsme obrázky, které jsme rozdělili na prospěšné a neprospěšné. Tvořili jsme pracovní listy, zhlédli jsme poučné video, které poukazovalo, s jakými problémy se Země potýká, jak je důležité si přírody vážit a chránit ji.