Pálení čarodějnic (také Filipojakubská noc) jsou označení pro noc z 30. dubna na 1. května. Je to velmi starý a dodnes živý lidový svátek. Tuto noc se lidé schází u zapálených ohňů a slaví příchod jara. Na některých místech se staví májka.

S dětmi z 1. oddělení jsme si přečetli pohádku o čarodějnici Agátě. Řekli jsme si, co všechno ke správné čarodějnici patří, na interaktivní tabuli jsme hledali správné dvojice čarodějnic.

Nakonec každý nakreslil čarodějnici tak, jak si ji představoval. Z některých šel opravdu velký strach.