S dětmi z 1. oddělení jsme si povídali o důležitosti přírody.

Obrázek měl dětem napovědět téma, o kterém si budeme povídat. Následně jsme si přečetli příběh o přírodě, pomocí obrázků jsme příběh dotvářeli.

Na interaktivní tabuli jsme také pojmenovali a rozdělili odpad do správných kontejnerů.

Nakonec jsme završili téma Příroda sestavením obrázků z přírodnin.