S dětmi z 1. oddělení jsme si na vycházce popisovali změny, které nastávají s příchodem podzimu.

Při sbírání listů jsme si zopakovali názvy listnatých stromů, listy jsme poté poskládali do novin, aby se nám vysušily a narovnaly.

Ve skupinkách si pak děti pomocí listů a dalších pomůcek vytvořily svého listového skřítka, kterého si nakonec i pojmenovaly.

Všichni skřítci jsou již ozdobou na naší nástěnce.