Od 25. 3. do 24. 5. 2019 bude v ZŠ Křelov probíhat sběr papíru (noviny, letáky, časopisy,... NENOSTE PROSÍM LEPENKU).

Svázaný a zvážený papír můžete nosit do školy zadní hnědou bránou každý pracovní den ráno

7:00 -7:15 nebo odpoledne 16:00 -16:20.

V případě potřeby lze dohodnout i jiný čas s paní školnicí Sedláčkovou.