Vzdělávací programy žáků

 

Říjen                 2.10.   Poznávací zájezd do Vídně ( 3., 4., 5.)

                        22.10. Naše ekosystémy (4.+5.)

                        24.10. Bramborování – společná akce dětí a rodičů (celá škola)

 

Listopad         1.11. Vlastivědné muzeum – Zajíček Chlupáček (1.+ 2.)

                      12.11. Středověká Olomouc (4.+5. )

                      21.11. Hudební program – Stařenka Morava vypráví (celá škola)

                      22.11. Moravské divadlo – O líných strašidlech (1. + 2.)

 

Prosinec         1.12. Vánoční jarmark (družina)

                      9.12. Advent - Náměšť na Hané (celá škola)

                      10.12. Zdobení perníčků - společná akce dětí a rodičů (celá škola)

                      11.12. Chlupatý svět - vlastivědné muzeum (3.)

                      17.12. Knihovna – Kam unesl Břetislav Jitku? (4. + 5.)

                      19.12. Vánoční besídka (celá škola) od 16:00 h

 

Leden             

                      21.1.    Vlastivědné muzeum – U nás na Hané ( 4. + 5.)

                      29.1.    Knihovna Olomouc - Ze světa pohádek (3.)

 

Únor               19.2. Naše ekosystémy - vlastivědné muzeum (3.)

                      18.2.  Příští stanice Vlastivědné muzeum (4.+5.)

                      27.2.  Semafor (4.)

 

Březen             11.3.    Knihovna – Naši ilustrátoři (4.+5.) - zrušeno

                       23.3.  Kino Metropol (1.) - zrušeno

                       25.3.  Den otevřených dveří

 

 

Duben             1.4.    Kino Metropol – Tři mušketýři (3.,4.,5.)

                       6.4.   Kovo ZOO (celá škola)

                       7.4.   Zápis do 1.třídy (14-18 hodin)

                       8.4.   Noc s Andersenem (celá škola, 17-22 hodin)

                       16.4.  Vítání jara od 16:00 společně s MŠ (při nepřízni počasí se akce nekoná)

                       21.4.  Třídní schůzky

                       

                       

Květen             5.5.    Svědkové dávnověku (4.,5.)

                       18.5.  Semafor (4.)

                       19.5    Kino Metropol – AJ – Lazy goat (3.,4.,5.)

                       20.5.    Semafor (4.)

                       25.5.   Praha – ČT (celá škola)

 

Červen            1.6.  Den dětí (celá škola)

                       9.6.  OLOLOĎ výukový program (celá škola)

                       15. – 18. Pobyt v přírodě – Velké Losiny (celá škola)

 

Data následujících akcí se budou upřesňovat: 

- Loučení s páťáky a pasování prvňáčků (celá škola)