Stávka učitelů.

Zapojíme se do stávky učitelů nejméně bolestivou formou pro rodiče. 6. 11. 2019 si děti donesou do školy hračky, budou jim poskytnuty i hračky z družiny. Výuka nebude realizována. Chod školy bude běžný.

Proč se chceme do stávky zapojit?

Jsme si vědomé toho, že spousta lidí se nad požadavky učitelů pozastavuje. Vnímají výši průměrného platu. Kdyby byl počítán opravdu jen z příjmů běžných učitelů, částka by byla překvapivě nižší. Vidí odchod učitele z místa pracoviště v brzkou dobu. Málokdo ví, že existuje přímá pedagogická činnost = práce s žáky a nepřímá pedagogická činnost, kterou ze zákona učitel může vykonávat mimo školu, ve které se učitel na výuku připravuje, opravuje práce žáků, tvoří pomůcky, zabývá se dokumentací. Učitel, který bere svou práci zodpovědně a záleží mu na tom, aby dětem poskytl motivující styl výuky, nemůže vcházet do třídy s učebnicí pod paží a pokynem, otevřete si na straně… .

Naši profesi provází celoživotní studium a to nejen v oboru vzdělávání a výchovy, ale i počítačové gramotnosti, znalosti legislativy při práci s žáky s různými problémy. To se opravdu nezvládne za 5, 6 hodin ve škole. V médiích je většinou učitel prezentován, jak s rukama za zády prochází pokojnou třídou a sleduje práci dětí, tiše skloněnými nad sešity, což naprosto neodpovídá skutečnosti. V neposlední řadě je alarmující nedostatek mužů ve školách. Proč asi? Chtějí-li plnohodnotně uživit rodinu, mají buď další práci nebo jdou za lukrativnější příležitostí. Nakonec zkusme zvážit proč je v této profesi stálý nedostatek pracovníků. Kdyby byla opravdu tak záviděníhodná asi bychom pracně nesháněli i nekvalifikované síly.

Tímto článkem si nestěžujeme. Svou práci jsme si vybraly a máme ji rády. Jen jsme možná chtěly upozornit, že není vše, jak vypadá, a že stojí za to nesledovat jen prázdniny a volna učitelů, ale zajímat se o to, co toto povolání obnáší.

Pedagogický kolektiv ZŠ a MŠ Křelov-Břuchotín.