Základní škola a Mateřská škola Křelov- Břuchotín, příspěvková organizace,

Lipové nám. 29/18, 783 36 Křelov – Břuchotín

 

 

Výsledky voleb do školské rady v ZŠ

 

Volby do školské rady se konaly ve dnech 19. - 21. 11 2019.

 

Volba zákonných zástupců:

Rozdáno bylo 38 hlasovacích lístků pro volbu zástupce rodičů, odevzdáno bylo 30 hlasovacích lístků.

 

Eva Maňasová 15 hlasů

Pavla Spáčilová 28 hlasů

Eva Svozilová 17 hlasů

 

Volba pedagogických zaměstnanců ZŠ:

Rozdáno bylo 6 hlasovacích lístků pro volbu zástupce pedagogických zaměstnanců ZŠ, odevzdáno bylo 6 hlasovacích lístků.

 

Mgr. Ivana Losová 3 hlasy

Mgr. Jana Foksová 3 hlasy

Mgr. Daniela Staňková 0 hlasů

 

Sčítání hlasovacích lístků provedla ředitelka ZŠ Křelov – Břuchotín.

 

V Křelově – Břuchotíně 25. 11. 2019 Mgr. Dagmar Melicharová, ředitelka školy