27.2. se čtvrtá třída účastnila dopravní výuky v centru SEMAFOR. Žáci zde rozvíjeli teoretické vědomosti, praktické znalosti a hlavně správné návyky při pohybu na silnici.