Opatření MŠMT k organizaci zápisů čtěte: zde

 

!! Žádosti k přijetí a odkladu obsahovaly chybu. Prosíme, stáhněte si je znovu. Ve správné podobě jsou od data 23.3.2020 !!

 

 

OPATŘENÍ K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY – KŘELOV- BŘUCHOTÍN

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od tradičních postupů.

Vzhledem k mimořádným opatřením situace vyžaduje organizovat zápis bez osobní přítomnosti dětí ve škole a pokud je to možné upřednostnit podání přihlášky bez přítomnosti zákonného zástupce ve škole (datová schránka, email s el. podpisem nebo písemně poštou na adresu školy).

Příjem žádostí proběhne v termínu 1. – 30. dubna

Všichni rodiče budou kontaktováni emailem.

Ostatní prosím, aby se sami kontaktovali se školou telefonicky na tel.č. 778 768 591

Pokud nemáte možnost vytisknutí formulářů doma, můžete si je vyzvednout v ZŠ

1.4. a ihned je na místě vyplnit- ( nutno se nahlásit telefonicky předem, bude Vám přidělen čas).

Vezměte si s sebou :

Rodný list dítěte

Váš občanský průkaz

U dětí cizí státní příslušnosti pas s uvedeným druhem pobytu v ČR

 

Pro ty, kteří budou zasílat vyplněné formuláře poštou, mailem nebo DS :

Formuláře k zápisu, žádost o přijetí, o odklad nebo předčasný nástup najdete na webových stránkách školy. ( kdo chce žádat o odklad, vyplní Žádost o přijetí i Žádost o odklad).

Zašlete :

Žádost o přijetí (+ Žádost o odklad, kdo žádá)

Kopii rodného listu dítěte, kopii OP zákonného zástupce

Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku

Souhlas se zpracováním osobních údajů

V žádosti o přijetí doplňte do kolonky - Doplňující informace Váš zájem o Školní družinu

 

Zákonný zástupce – žadatel o přijetí dítěte k ZV má právo v průběhu správního řízení po předchozí domluvě nahlédnout do spisu, který je veden o jeho dítěti, a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Po obdržení Vaší žádosti o přijetí Vám emailem zašleme registrační číslo

O přijetí k základnímu vzdělávání vydává ředitel školy ROZHODNUTÍ do 30 dnů ode dne konání zápisu.

 

Podle § 183 zákona 561/2004 sb. v aktuálním znění bude rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání zveřejněno v seznamu přijatých žáků na webových stránkách školy a obce, na vstupních dveřích ZŠ a MŠ pod registračním číslem, které obdržíte u zápisu nebo emailem. Písemná forma rozhodnutí o přijetí bude zákonnému zástupci předána emailem.

 

 

Žádost o přijetí: zde

Žádost o odklad: zde

Dotazník pro rodiče žáka: zde

Souhlas se zpracováním osobních údajů: zde