Školní docházka – 25. 5. – 30. 6. 2020

Vážení rodiče, školní docházka přihlášených dětí bude probíhat takto :

Příchod do školy:

Děti při příchodu ke škole budou dodržovat předepsaný odstup. Vcházet do školy budou jednotlivě, po vstupu použijí dezinfekci a odejdou do své třídy, kde si teprve odloží oblečení a obuv. U vchodu bude dohlížet p. školnice, ve třídách p. učitelky. Pokud se u školy nahromadí větší skupina dětí, p. školnice dohlédne na dodržování odstupu.

Prosím rodiče dětí, které budou do školy docházet samy, aby děti poučili o nutnosti dodržování odstupu. Rodiče, kteří budou děti do školy doprovázet nebudou do budovy školy vstupovat.

Ve třídách :

Ve třídách budou lavice rozmístěny tak, aby byly splněny pokyny v opatření MŠMT. Každé dítě bude mít svou lavici. Roušku v lavici mít nemusí, ve společném prostředí ano. Každý žák bude mít nejméně 2 roušky a na jejich uložení sáček. Odchody na WC budou umožněny v průběhu celého dopoledne, aby nedocházelo ke shromažďování. Podle doporučení budou třídy často větrány. Denně bude prováděna dezinfekce často používaných ploch.

Žáci budou ve svých třídách. 1. ročník, 2. a 3. ročník, 4. ročník. V přestávkách se budou zdržovat na svých místech. Probíhá jednání se zřizovatelem, aby bylo možné trávit některé přestávky i hodiny na hřišti vedle školy, po zajištění hygienických opatření. Výuka bude denně 4 vyučovací hodiny pro všechny ročníky. Začínat bude v 7:45, končit v 11:25. Budova školy bude otevřena od 7:30 hod.

Děti si donesou veškeré učebnice, pracovní sešity, sešity, vše co do výuky potřebují hned první den a vše si budou nechávat v lavicích po celou dobu školní docházky. Domácí výuka bude probíhat jen u dětí, které docházku 25. 5. nezahájí. Pokud si děti budou chtít donést knihy, hry, omalovánky mohou, budou ve škole první den ošetřeny dezinfekcí a děti si je budou nechávat v lavici. ( NE- plyšáky, různé hmoty atd. )

První den docházky děti donesou vyplněné a podepsané čestné prohlášení a zvlášť na papíře potvrzení zda dítě bude odcházet samo nebo v doprovodu rodičů. Pokud v doprovodu rodičů, bude vždy rodič čekat před školou v 11:25 na své dítě, aniž by vstupoval do budovy školy.

Školní jídelna :

Bohužel není možné splnit doporučovaná opatření. Děti si do školy budou nosit svačiny, v případě odchodu po vyučování poobědvají doma, pokud zůstanou v družině, sní si obědový balíček přinesený z domu ve škole.

Školní družina :

Podle metodiky zaslané MŠMT nebude ranní družina poskytována. Abychom mohli zajistit hygienická opatření, bude odpolední družina poskytována pouze dětem 1. – 3. ročníku. Po skončení vyučování p. učitelky zajistí bezpečný přechod dětí do šatny, kde si uloží v předepsaném odstupu svoje věci na přidělená místa, která budou používat do konce školního roku. Školní družina bude poskytována do 16:00 hod. Děti donesou zvlášť na papíře informaci o tom, zda bude dítě odcházet z družiny samo nebo v doprovodu rodičů a v kolik hodin. Informace bude podepsána rodičem. Pokud bude odcházet v doprovodu, opět si rodič zazvoní na družinu a pak vyčká příchodu svého dítěte před školou, do budovy školy nebude vstupovat.

Prosím rodiče o zodpovědné zhodnocení zdravotního stavu svých dětí. Při objevení jakýchkoli příznaků nachlazení je vstup do školy zakázán.

Doufáme, že se nic takového nevyskytne a my se budeme moci na děti těšit.

 

 

Křelov – Břuchotín 11.5.2020 Mgr. Dagmar Melicharová

ředitelka školy

 

 

 

Děti, které budou chodit do družiny, se přemístí pod dohledem p. vychovatelky do šatny, kde si v odstupu uloží své věci. Místo, které jim p. vychovatelka určí budou používat do konce školního roku.