Na základě §24 odst.2 zákona 561/2004 Sb. V platném znění a na základě §3 vyhlášky 14/2015 Sb. v platném znění vyhlašuji na 29. 6. a 30.6. 2020 ředitelské volno v základní škole z organizačně – technických důvodů.

Dagmar Melicharová, ředitelka školy