Vážení rodiče,

 

informujeme o organizaci prvního týdne školního roku.

Na základě hygienických pravidel stanovených Ministerstvem zdravotnictví a doporučení MŠMT upustíme 1. září 2020 od tradičního společného zahájení školního roku. Žáci 2. - 5. ročníku půjdou bez doprovodu rodičů do svých tříd (bez přezouvání), kde je přivítá třídní učitelka. Prvňáčky může do třídy doprovodit jeden zákonný zástupce.

Začneme v 7:45 a děti budou odcházet v 8:30. Pokud půjde dítě domů bez doprovodu, přinese si lísteček, že může odejít samo. Žáci dostanou informační sešit a tiskopisy pro rodiče na vyplnění, prosíme o dodání všech požadovaných informací a aktualizací co nejdříve.

Od 2. 9. bude v provozu ranní i odpolední družina a výuka bude do 11:25. Žáci se už budou přezouvat a budou mít aktovku a opět musí mít ti, kteří nepůjdou do družiny, potvrzení, že mohou jít domů sami.

Od 3. 9. se začne vyučovat podle rozvrhu. Prosíme rodiče, aby si zkontrolovali přihlašování (odhlašování) obědů – zajišťují si sami. Dále prosíme o pravidelné kontrolování informačního sešitu.

 

V zájmu zdraví nás všech chceme respektovat doporučení, která mohou zabránit šíření koronaviru i jiných nemocí a proto se zaměříme na zvýšené dodržování všech hygienických požadavků. Opět máme ve vstupní chodbě, ve třídách a WC k dispozici dezinfekce a také prosíme rodiče, aby pokud možno co nejvíce omezili vstup do budovy a veškeré dotazy s námi konzultovali mailem nebo telefonicky.

Na všechny naše žáky se už moc těšíme.