Základní škola a Mateřská škola Křelov–Břuchotín, příspěvková organizace

Lipové náměstí 29/18, 783 36 Křelov-Břuchotín

 

Výsledky doplňovacích voleb do školské rady z řad pedagogů

 

Doplňovací volby se konaly dne 29. září 2020.

 

Rozdáno bylo 7 hlasovacích lístků pro volbu zástupce pedagogických zaměstnanců školy.

Odevzdáno bylo 7 hlasovacích lístků (100 %)

 

 

Mgr. Eliška Kotoučová 5 hlasů

 

Mgr. Dagmar Melicharová 2 hlasy

 

 

Sčítání hlasovacích lístků provedli zaměstnanci ZŠ Křelov-Břuchotín.

 

 

V Křelově-Buchotíně 29. 9. 2020 Mgr. Jana Foksová, ředitelka školy