MŠMT vydalo v návaznosti na usnesení vlády zákaz osobní přítomnosti žáků ve škole.

To platí od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 (včetně).