Po návratu k prezenční výuce jsme si chtěli užít výuku se vším všudy, nejen se strohým vysvětlením učiva a domácí prací, jako při distanční výuce. Proto jsme si vyučování zpestřili různými kolektivními pracemi a výrobou pomůcek k zapamatování učiva. V českém jazyce jsme doplnili náš čtenářský koutek.