Školní nástěnka se nám letos krásně plní úspěchy našich žáků. Přišlo nám milé poděkování za aktivní účast v dobročinné sbírce "Krabice od bot".

Poděkování přišlo také od Mourka Prostějov z.s, kam jsme posílali obrázky našich čtvrťáků a páťáků, které byly vydraženy ve prospěch tohoto sdružení. 
Angličtináři již druhým rokem bodují ve WocaBee a zásobují školu diplomy z vyhraných kol.

Jsme na Vás pyšní, jen tak dále :)