Letos naše škola získala dotace z programu Šablony III. Proto funguje od ledna zdarma doučování žáků. Škola také zakoupila notebooky, které se mohou využívat ve výuce k procvičování učiva. Můžeme se také těšit na to, že až bude příznivější situace, budeme mít hrazený výlet do centra VIDA v Brně, nebo zajímavé výukové programy ve škole.