MŠMT informuje, že vzhledem k nepříznivé  epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole. Vzdělávání bude poskytnuto distančním způsobem. I nadále je povolena osobní přítomnost při individuálních konzultacích žáků. 
 
Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení k ošetřovnému.
 
Veškeré informace naleznete: ZDE