Základní škola a Mateřská škola Křelov-Břuchotín, příspěvková organizace

Lipové náměstí 29/18, Křelov-Břuchotín, 783 36

IČO: 709 96 318

…............................................................................................................................................................

 

Zápis do 1. ročníku školního roku 2021/22

proběhne z důvodu mimořádné situace způsobené epidemií koronaviru bez přítomnosti dětí.

 

Žádost o přijetí dítěte do základní školy a související tiskopisy je možné:

 • stáhnout z webových stránek
 • vyzvednout v základní škole po předchozí domluvě:

tel. 734 712 982 (Mgr. Jana Foksová),  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Podání žádostí (od 12. dubna - 16. dubna 2021) lze provést těmito způsoby:

 • zasláním do datové schránky školy (7va9ttj)
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
 • zasláním vytištěné a podepsané žádosti poštou (NE DOPORUČENĚ)
 • osobním podáním ve škole (po telefonické domluvě)
 • žádost můžete vhodit do schránky školy

 

Příloha k žádosti o přijetí:

 • kopie rodného listu dítěte

Příloha k žádosti o odklad:

 • kopie rodného listu dítěte
 • kopie stanoviska odborného lékaře nebo klinického psychologa
 • kopie posouzení školní zralosti, kterou vystavilo poradenské zařízení

Pokud tyto přílohy nemůžete doplnit, protože se vám je z důvodu nouzové situace

nepodařilo zajistit, podejte žádost o odklad bez nich. Ředitelka školy řízení přeruší a stanoví vám dodatečnou lhůtu na jejich doplnění.

 

Kritéria rozhodná pro přijetí dítěte do ZŠ ve školním roce 2021/22

 

O přijetí rozhoduje ředitelka školy, a to v souladu se školským zákonem a podle stanovených kritérií:

 • trvalý pobyt dítěte ve spádovém obvodu školy
 • děti po odkladu povinné školní docházky
 • starší sourozenci ve zdejší škole
 • docházka do mateřské školy při ZŠ a MŠ Křelov-Břuchotín

 

Možný počet přijatých žáků do 1. ročníku ve školním roce 2021/22: 20 žáků

 

V Křelově 10. 3. 2021                                                                                   ředitelka školy: Mgr. Jana Foksová  

 

 

Po ukončení mimořádných opatření uspořádá škola setkání se zapsanými dětmi a rodiči se zaměřením na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy, rodiče obdrží organizační pokyny. 

 

Zde si můžete stáhnout veškeré potřebné dokumenty:  

 

Dokument MŠMT - Desatero pro rodiče dětí předškolního věku: http://www.msmt.cz/file/26610/download/

 

 

žádost o přijetí: ZDE

žádost o odklad: ZDE

zápisový lístek: ZDE