S dětmi jsme si udělali hezké dopoledne zaměřené na jarní období.

Probrali jsme počasí, rostliny, Velikonoce a spoustu témat, která děti krásně znázornily na papír.