Páťáci právě probrali téma pěti smyslů a teorii si také vyzkoušeli v praxi. Zrak jsme využili v aktivitě, kdy se minutu sledují různé předměty. Po minutě se předměty přikryjí a žáci zapíši vše, co viděli a také si zvládli zapamatovat. Na vzdálenost šest metrů by měl člověk s dobrým sluchem rozumět i šeptání. Zjistili jsme, že v dobrých podmínkách skutečně slyšíme i tichý hlas, klidně šest metrů vzdálený. Úspěšná byla také aktivita zjišťující schopnost hmatem rozpoznat materiál a tvar předmětů. Zkoušeli jsme také čich – rozpoznat pouze podle čichu koření a pro aktivitu chuti jsme vybrali dva dobrovolníky, kteří bez dívání se rozpoznali jídlo, které ochutnávali.