Třeťáci v anglickém jazyce probírají téma oblečení, proto jsme si i v pracovních činnostech několik „crazy“ kousků oblečení vyrobili.