Základní škola a Mateřská škola Křelov – Břuchotín, příspěvková organizace,

Lipové náměstí 18, 783 36 Křelov – Břuchotín

 

ROZHODNUTÍ o přijetí k základnímu vzdělávání (šk. rok 2021/2022)

 

Ředitelka  Základní školy a Mateřská školy Křelov – Břuchotín, příspěvková organizace,

Lipové náměstí 29/18, 783 36 Křelov – Břuchotín jako příslušný správní orgán rozhodla podle ustanovení §46, §165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona  č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád  takto:

 

UCHAZEČ

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ

1

přijat/a

2

rozhodnuto o odkladu povinné školní docházky

3

přijat/a

4

přijat/a

5

rozhodnuto o odkladu povinné školní docházky

6

přijat/a

7

přijat/a

8

přijat/a

9

přijat/a

10

rozhodnuto o odkladu povinné školní docházky

11

rozhodnuto o odkladu povinné školní docházky

12

přijat/a

13

přijat/a

14

přijat/a

 

 

Datum zveřejnění: 23. dubna 2021

Mgr. Jana Foksová, ředitelka školy