Školní rok bude zahájen ve středu 1. 9. 2021 v 7:45 h v kmenových třídách.

Ihned po příchodu (do 7:35) budou všichni žáci otestováni antigenními testy, poté proběhne slavnostní zahájení školního roku ve třídách s jejich třídními učiteli.

 

Harmonogram začátku školního roku:

1.9.2021 7:45 h – 8:30 h       slavnostní zahájení

2.9.2021 7:45 h – 11:25 h      třídnické hodiny

3.9.2021 a další dny              výuka dle rozvrhu