S 1. a 2. třídou jsme podnikli výpravu po naší škole.

Pojmenovali jsme jednotlivé místnosti, řekli jsme si, k čemu slouží a jaké mají vybavení.

Také jsme zmínili, kdo pracuje ve škole.

Ve třídě pak následně proběhlo rozdělení do dvojic. Každá dvojice měla nakreslit přidělenou místnost. Na velký formát jsme pak místnosti rozdělili, dokresli schodiště, přidali střechu a…

Naše škola již zdobí nástěnku ve třídě.