1. Odpovídejte na časté otázky, které Vám dítě pokládá. je pro ně velmi důležité poznávat nepoznané ze světa dospělých.
  2. Podporujte spolupráci, neodhánějte dítě při jeho zájmu vám pomoci. Pomoc v domácnosti je pro dítě důležitá v oblasti rozvoje hrubé i jemné motoriky.
  3. Pro dítě, které nemá vlastní pokoj, vytvořte pracovní místo ( psací stůl a židle - pokud možno polohovací).
  4. Podporujte zájem dítěte o kreslení. V případe, že tuto aktivitu samo nevyhledává, je třeba mu jí nabízet.
  5. Učte dítě pozorně poslouchat. Předčítejte mu a ptejte se na přečtené.
  6. Vyprávějte si s dítětem o ilustracích, ale i různých jiných obrázcích.
  7. Podporujte rozvoj rytmického cítění, které je velmi důležité pro čtení i psaní. Mimo pohádek čtěte i básničky, říkejte si společně říkadla (vhodné je doprovázet i pohybem), zpívejte společně písničky.
  8. Pokud dítě projeví samo zájem o písmena, neodmítejte ho, ale zůstaňte pouze u hůlkového písma. Ke znalosti písmen v předškolním věku dítě nikdy nenutit.
  9. Sledujte správné držení psacích potřeb, opravujte dítě v případě špatného držení. 
  10. Dítě " nestrašte " školou. Nepoužívejte věty jako: "Počkej, oni Tě ve škole naučí!", "Tak tohle ve škole nebudeš smět dělat!" atd.