• od 6.15 do 8.30 hod. - příchod dětí do MŠ, předávání dětí učitelkám do třídy
  • do 9.00 hod. - volné hry dětí, individuální práce s dětmi
  • od 9.00 do 9.20 hod. - hygiena, přesnídávka
  • od 9.20 do 10.00 hod. - řízená vzdělávací činnost, cvičenní
  • od 10.00 do 11.30 hod. - příprava na pobyt venku , pobyt venku, příp.náhradní činnost
  • od 11.30 do 12.30 hod.- hygiena, příprava na oběd, oběd
  • od 12.30 do 14.15 hod. - hygiena, klidové činnosti dětí respektující rozdílné potřeby dětí, odpočinek
  • od 14.30 do 14.40 hod. - hygiena, odpolední svačina
  • od 14.40 do 16.15 hod. - zájmové činnosti, individuální práce s dětmi

 

 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání S ÚSMĚVEM JDE VŠECHNO LÍP

 

 

 

Vedení: zástupkyně ředitelky školy pro spolupráci ZŠ a MŠ Jarmila Cimprichová

 

Pohybové aktivity zajišťuje dětem školní zahrada, procházky po okolí, výlety, plavání a sportovní soutěže. Cvičení probíhá v prostorech MŠ ( herna).

 

 

Provoz MŠ

celodenní 6´15 - 16´15hod

 

Třídy a počty dětí 2020/2021

I. třída – 18 dětí

II. třída – 16 dětí

III. třída – 22 dětí                                                                                         

  celkem 56 dětí