POKYNY : 

  • pokrmy vydávané do jídlonosičů jsou vydávány na vlastní riziko strávníka
  • jídlonosiče musí být označeny jménem
  • odpolední svačinky vydáváme spolu s obědem - ty jsou určeny k okamžité spotřebě
  • strava se vydává v době od 11.20 do 12.30 hod.

V případě nemoci dítěte první den je možnost si vyzvednout oběd do jídlonosiče. Na další dny se strava odhlašuje ( zapisuje se do deníčku přímo ve školce). 

Počet strávníků 2017/2018:

  • 54