Platba stravného:

  • složenkou (poštovní poukázkou) - žáci obdrží poukázky ve škole, platí se předem (v září platíte za říjen)
  • ze sporožirového účtu - je nutné v ČS povolit inkasování stravného ze ŠJ a donést písemné potvrzení
  • platba z jiného peněžního ústavu - je nutné oznámit peněžní ústav a číslo účtu

Ve všech případech je datum splatnosti do 20.dne v měsíci.

 

Číslo účtu ŠJ: 35 - 1807716389/0800

 

Přihlašování a odhlašování obědů:

  • rodiče si zajišťují sami, nejlépe telefonicky
  • první den nepřítomnosti žáka ve škole je možné si oběd vyzvednout do jídlonosičů od 12.00 do 12.15 hod.
  • v případě školních akcí (výlety, škola v přírodě)odhlašuje žáky škola 

Počet strávníků 2017/2018:

  • ZŠ - 46